Chương trình tôn vinh doanh nghiệp Việt diễn ra vào sáng ngày 15 -1 -2017 ở Hồ Chí Minh . CEO Huỳnh Văn Ninh của Công ty cổ phần DIFOCO được vinh danh trong top những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu.

Đây là chương trình được thực hiện nhằm vinh danh các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều đóng góp đã có những đóng góp  vào sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội của địa phương, của ngành mình công tác và của đất nước.

CEO Huỳnh Văn Ninh, người sáng lập Công ty Cổ Phần DIOFOC được vinh danh trong Top Nhà  lãnh đaọ tiêu biểu quản lý tiêu biểu. Trong quá trình làm việc , anh đã có nhiều thành tích nổi bật trong việc quản lý chuyên môn, nâng cao chất sản phẩm mang lợi sức khỏe  cuộc sống an vui cho hàng ngàn người bệnh tiêu  đường.  

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro khôn lường, đặc biệt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, có nhiều tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần DICOCO cũng không tránh khỏi guồng quay đó. Song với sự năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm,  CEO Huỳnh Văn Minh đã dự báo đúng đắn tình hình, đưa ra định hướng chiến lược phù hợp, tìm cách tiếp cận, mở rộng thị trường, đổi mới trong công việc quản lý và điều hành để công ty kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Ở anh đủ các phẩm chất như đạo đức, bản lĩnh trí tuệ sáng tạo uy tín trong hoạt động điều hành quản lý tổ chức và doanh nghiệp của mình có tầm nhìn chiến lược có trái tim nhân ái và hội tụ đủ bốn tiêu chí: TÂM – TÀI – TRÍ – DŨNG. Bên cạnh phát triển công việc kinh doanh doanh, thì công tác xã hội vì cộng đồng cũng được anh chú trọng quan tâm . Với tấm lòng thiện nguyện, anh luôn đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, khó khăn anh đã dùng tiến cá nhân đồng thời tích quỹ phúc lợi của công ty và kêu gọi nhân viên đóng góp ủng hộ người nghèo, thực hiện đi từ thiện mỗi tháng, góp phần cải thiện đời sống và động viên tinh thần những hoàn cảnh khó khăn.

Được trao giải thưởng “ Nhà lãnh đạo tiêu biểu ” đã khẳng định những thành quả cũng như đóng góp của  CEO Huỳnh Văn Ninh  trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống cho người lao động.Qua đó cũng khẳng định bản lĩnh vững vàng và tài năng sáng tạo, năng động của anh đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đưa doanh nghiệp của mình phát triển bền vững và đóng góp rất quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế . Đó là động lực để anh để anh phấn đấu hoàn thành sứ mệnh mang lại những sản phẩm thảo dược uy tín chất lượng, mang lại sức khỏe cho người Việt.

DIFOCO NEWS

 

 

 

 

 
Cùng chuyên mục