Bắt đầu một năm mới làm việc với những quyết tâm mới, những mục tiêu cho năm nay. Difoco luôn luôn mang lại cho khách hàng của mình những sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường tốt cho sức khỏe người bệnh. Cùng Difoco phấn đấu cho một năm làm việc hiệu quả, đạt được các mục tiêu đặt ra tốt nhất nha mọi người.

2aac8dc5-73c2-4197-a9a6-66ae5fc4ab72

50ddecf9-0f40-43e7-8bac-5992650196dc 50ddecf9-0f40-43e7-8bac-5992650196dc 2aac8dc5-73c2-4197-a9a6-66ae5fc4ab72

HUỲNH VĂN NINH

CHỦ SÁNG LẬP DIFOCO

Xem thêm tại: www.huynhvanninh.com

 
Cùng chuyên mục